شما اینجا هستید

جدیدترین محتوا

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
Articleتجربه استفاده از ربات جاروبرقی ( یا راهنمای خرید ربات جارو برقی برای اولین بار) admin353 ماه ۱ ساعت پیش
Articleتجربه خرید یخچال فریزر ساید اسنوا مدل گالری admin06 ماه ۱ هفته پیش
صفحه کتابچطور شبکه عصبی مصنوعی خودمان را بسازیم admin26 ماه 2 هفته پیش
Basic pageتماس admin08 ماه 2 هفته پیش
Article101 سوال و جواب درباره جانگو س 1 تا 10 admin7۱ سال 2 ماه پیش
صفحه کتابچطور واقعا وزن ها را بروز می‌کنیم؟ admin0۱ سال 8 ماه پیش
صفحه کتابیادگیری وزن ها از بیشتر از یک گره admin1۱ سال 8 ماه پیش
صفحه کتابیک مثال شبکه عصبی با سه لایه و ضرب ماتریس admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتاب پس انتشار خطاها با استفاده از روش ضرب ماتریس ها admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتابپس انتشار خطا به تمام گره‌های مرتبط در لایه‌های قبل admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتابپس انتشار خطا از تمام گره‌های خروجی admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتابیادگیری با ناظر در مقابل یادگیری بدون ناظر admin1۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتاببخش اول : شبکه عصبی چطور کار می کند admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتاباعتراف کنیم که ضرب ماتریس ها برایمان مفید است admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتابدر جستجوی هوش ماشینی admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتابدنبال کردن یک سیگنال در یک شبکه عصبی admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتابنُرون ها، ماشین‌های پردازش طبیعت admin0۱ سال 9 ماه پیش
صفحه کتابآموزش یک ماشین دسته بندی کننده ساده admin0۱ سال 10 ماه پیش
صفحه کتابچطور آن را انجام می دهیم؟ admin0۱ سال 10 ماه پیش
صفحه کتابچه کار قرار است انجام دهیم؟ admin0۱ سال 10 ماه پیش
صفحه کتابوقتی یک دسته بندی کننده کافی نیست admin0۱ سال 10 ماه پیش
صفحه کتاببرنامه نویسی بینایی ماشین با پایتون admin2۱ سال 10 ماه پیش
صفحه کتابدسته بندی تفاوت چندانی با پیش‌بینی ندارد admin0۱ سال 10 ماه پیش
صفحه کتابیک دستگاه پیش‌بینی ساده admin0۱ سال 10 ماه پیش
صفحه کتاببرای من راحت است، برای شما سخت است admin0۱ سال 10 ماه پیش

انیمیشن پیام راشل کوری