شما اینجا هستید

جدیدترین محتوا

نوععنواننویسندهپاسخ‌هاآخرین به‌روزرسانی
Articleتجربه استفاده از ربات جاروبرقی ( یا راهنمای خرید ربات جارو برقی برای اولین بار) admin34۱ ماه 2 هفته پیش
Articleتجربه خرید یخچال فریزر ساید اسنوا مدل گالری admin03 ماه ۱ هفته پیش
صفحه کتابچطور شبکه عصبی مصنوعی خودمان را بسازیم admin23 ماه 2 هفته پیش
Basic pageتماس admin05 ماه 2 هفته پیش
Article101 سوال و جواب درباره جانگو س 1 تا 10 admin711 ماه 2 هفته پیش
صفحه کتابچطور واقعا وزن ها را بروز می‌کنیم؟ admin0۱ سال 5 ماه پیش
صفحه کتابیادگیری وزن ها از بیشتر از یک گره admin1۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابیک مثال شبکه عصبی با سه لایه و ضرب ماتریس admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتاب پس انتشار خطاها با استفاده از روش ضرب ماتریس ها admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابپس انتشار خطا به تمام گره‌های مرتبط در لایه‌های قبل admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابپس انتشار خطا از تمام گره‌های خروجی admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابیادگیری با ناظر در مقابل یادگیری بدون ناظر admin1۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتاببخش اول : شبکه عصبی چطور کار می کند admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتاباعتراف کنیم که ضرب ماتریس ها برایمان مفید است admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابدر جستجوی هوش ماشینی admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابدنبال کردن یک سیگنال در یک شبکه عصبی admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابنُرون ها، ماشین‌های پردازش طبیعت admin0۱ سال 6 ماه پیش
صفحه کتابآموزش یک ماشین دسته بندی کننده ساده admin0۱ سال 7 ماه پیش
صفحه کتابچطور آن را انجام می دهیم؟ admin0۱ سال 7 ماه پیش
صفحه کتابچه کار قرار است انجام دهیم؟ admin0۱ سال 7 ماه پیش
صفحه کتابوقتی یک دسته بندی کننده کافی نیست admin0۱ سال 7 ماه پیش
صفحه کتاببرنامه نویسی بینایی ماشین با پایتون admin2۱ سال 7 ماه پیش
صفحه کتابدسته بندی تفاوت چندانی با پیش‌بینی ندارد admin0۱ سال 7 ماه پیش
صفحه کتابیک دستگاه پیش‌بینی ساده admin0۱ سال 7 ماه پیش
صفحه کتاببرای من راحت است، برای شما سخت است admin0۱ سال 7 ماه پیش

انیمیشن پیام راشل کوری