شما اینجا هستید

پیشنهاد لینک ها

اکنون که ما یک مجموعه داده ایجاد کردیم، شما می توانید از تابع های مشابه آنچه قبلا در منتقدین فیلم ها استفاده کردیم، استفاده کنیم.

این کد ها را در پایتون وارد کنید:

 

>> import random
>> user=delusers.keys( )[random.randint(0,len(delusers)-1)]
>> user
u'veza'
>> recommendations.topMatches(delusers,user)
[(0.083, u'kuzz99'), (0.083, u'arturoochoa'), (0.083, u'NickSmith'), (0.083,
 u'MichaelDahl'), (0.050, u'zinggoat')]

شما می توانید برای این کاربر با فراخوانی getRecommendations پیشنهاداتی آماده کنید.

این تابع همه آیتم ها را مرتب سازی بر می گردند، بنابراین بهتر است ده تای بالا را جدا کنیم:

 

>> recommendations.getRecommendations(delusers,user)[0:10]
[(0.278, u'http://www.devlisting.com/'),
(0.276, u'http://www.howtoforge.com/linux_ldap_authentication'),
(0.191, u'http://yarivsblog.com/articles/2006/08/09/secret-weapons-for-startups'),
(0.191, u'http://www.dadgum.com/james/performance.html'),
(0.191, u'http://www.codinghorror.com/blog/archives/000666.html')] 

البته همانطور که قبلا نشان داده شد، لیست ترجیهات می تواند با جایگزینی لینک ها به جای کاربر ها برای پیدا کردن لینک های شبیه به آنچه شما قبلا جالب دیده اید استفاده کنید:

 

>> url=recommendations.getRecommendations(delusers,user)[0][1]
>> recommendations.topMatches(recommendations.transformPrefs(delusers),url)
[(0.312, u'http://www.fonttester.com/'),
(0.312, u'http://www.cssremix.com/'),
(0.266, u'http://www.logoorange.com/color/color-codes-chart.php'),
(0.254, u'http://yotophoto.com/'),
(0.254, u'http://www.wpdfd.com/editorial/basics/index.html')] 

تمام شد! شما یک سیستم پیشنهادات برای سایت del.ico.us آماده کردید. کارهای خیلی بیشتری می توان انجام داد. سایت del.ico.us امکان جستجو بر اساس برچسب ها را نیز دارد.شما می توانید به دنبال برچسب های شبیه به هم باشید. شما همچنین می توانید افرادی که سعی در هدایت این صفحه «popular” را با ارسال لینک های یکسان با اکانت های مختلف دارند را بیابید.

دیدگاه جدیدی بگذارید