شما اینجا هستید

جمع آوری ترجیهات و انتخاب ها

اولین چیزی که شما نیاز دارید این است که راهی برای ارائه و نمایش افراد مختلف و ترجیهات آنها نمایید. اگر شما دوست دارید که از مثال های این فصل استفاده کنید، فایلی به نام recommendations.py بسازید و کد های زیر را در آن وارد نمایید:

 # A dictionary of movie critics and their ratings of a small

# set of movies

critics={'Lisa Rose': {'Lady in the Water': 2.5, 'Snakes on a Plane': 3.5,

'Just My Luck': 3.0, 'Superman Returns': 3.5, 'You, Me and Dupree': 2.5,

'The Night Listener': 3.0},

'Gene Seymour': {'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 3.5,

'Just My Luck': 1.5, 'Superman Returns': 5.0, 'The Night Listener': 3.0,

'You, Me and Dupree': 3.5},

'Michael Phillips': {'Lady in the Water': 2.5, 'Snakes on a Plane': 3.0,

'Superman Returns': 3.5, 'The Night Listener': 4.0},

'Claudia Puig': {'Snakes on a Plane': 3.5, 'Just My Luck': 3.0,

'The Night Listener': 4.5, 'Superman Returns': 4.0,

'You, Me and Dupree': 2.5},

'Mick LaSalle': {'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 4.0,

'Just My Luck': 2.0, 'Superman Returns': 3.0, 'The Night Listener': 3.0,

'You, Me and Dupree': 2.0},

'Jack Matthews': {'Lady in the Water': 3.0, 'Snakes on a Plane': 4.0,

'The Night Listener': 3.0, 'Superman Returns': 5.0, 'You, Me and Dupree': 3.5},

'Toby': {'Snakes on a Plane':4.5,'You, Me and Dupree':1.0,'Superman Returns':4.0}} 

 

شما در این فصل زیاد با پایتون سر و کار دارید. بهتر است این فایل را جایی ذخیره کنید که مفسر و محیط محاوره ای پایتون راحت به آن دسترسی داشته باشد. می توانید آن را در python/lib ذخیره کنید ولی بهتر است به پوشه ای بروید که این فایل را در آن ذخیره کردید و پایتون را از آنجا اجرا کنید.

این دیکشنری از رتبه دهی ۱ تا ۵ استفاده میکند که نشان میدهد هر کدام از منتقدین چقدر از یک فیلم خوششان آمده. فرقی نمی کند که ترجیهات کاربران به چه شکلی اظهار شده اند، شما نیاز دارید که آنها را به مقادیر عددی تبدیل کنید. اگر شما یک سایت فروشگاه می سازید، شما ممکن است از مقدار یک برای تعیین اینکه یک فرد آن را خریده و از عدد صفر برای اینکه یک نفر آن را نخریده استفاده کنید. برای یک سایت که افراد به اخبار رای می دهند، مقدار از منفی ۱ (۱-)، صفر، و یک می تواند برای اظهار «عدم علاقه» ، <عدم علاقه> و <علاقه مند> استفاده می شود، همانطور که در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.

 

جدول ۲-۱ حالت های دسته بندی(نگاشت) از فعالیت های کاربر به مقادیر عددی

بلیط های کنسرت

 

فروشگاه آنلاین

 

پیشنهاد سایت

 

خریداری شده

۱

خریداری شده

۲

علاقه مند

۱

خریداری نشده

۰

دیده شده

۱

رای نداده

۰

 

 

خریداری نشده

۰

عدم علاقه

۱-

 

استفاده از یک دیکشنری یک راه راحت برای کار با داده ها در این الگوریتم ها و این اهداف است. جستجو و تغییر یک دیکشنری خیلی راحت است. مفسر پایتون را اجرا کنید و چند دستور زیر را وارد کنید:

c:\code\collective\chapter2> python

Python 2.4.1 (#65, Mar 30 2005, 09:13:57) [MSC v.1310 32 bit (Intel)] on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

>> from recommendations import critics

>> critics['Lisa Rose']['Lady in the Water']

2.5

>> critics['Toby']['Snakes on a Plane']=4.5

>> critics['Toby']

{'Snakes on a Plane':4.5,'You, Me and Dupree':1.0} 

اگرچه شما می توانید یک دیکشنری بزرگ از ترجیهات را به صورت دیکشنری در حافظه نگهداری کنید، برای مجموعه داده های بسیار بزرگ معمولا نیاز به یک پایگاه داده برای ذخیره ترجیهات دارید.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید