شما اینجا هستید

نکته‌های نویسنده

من در کار خود موفق نبودم اگر شما از طرح مباحث ریاضی یا اطلاعات کامپیوتری که در این راهنما آمده تعجب کنید.

 

من در کار خود موفق نبودم اگر نتوانم به شما نشان دهم که چطور مباحث اولیه ریاضیات در مدرسه و مقدار کمی از دانش کامپیوتر میتوانند آنقدر به شما قدرت دهند که بتوانید شبکه‌های عصبی را با آن بسازید که توانایی‌های یادگیری ذهن انسان را به برنامه شما بیاورند.

 

من در کار خود موفق نبودم اگر نتوانم با این راهنما آنقدر به شما انگیزه بدهم که مباحث پیشرفته‌تر هوش مصنوعی را دنبال کنید.

دیدگاه جدیدی بگذارید