شما اینجا هستید

فصل ۲ – نیروها

در مثال آخر از فصل ۱، ما دیدیم که چگونه می توانید متغییر شتاب را بر اساس برداری از دایره روی صفحه به سمت نشانگر موس، محاسبه کنیم. نتیجه شبیه به جاذبه گرانشی بین موس و دایره شد، گویا که نیروی دایره را به سمت موس می کشید. در این فصل ما دانش خود را درباره مفهوم نیرو و رابطه آن با شتاب را تعمیق می بخشیم. هدف ما، در پایان این فصل، این است که بفهمیم چگونه چند شی بسازیم که در صفحه حرکت کنند و به نیرو های که از محیط اطراف به آنها اعمال می شوند، پاسخ دهند


 

دیدگاه‌ها

عالی بود خسته نباشی

دیدگاه جدیدی بگذارید