شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

سواد دانشگاهی ندارم توپ باد شده ای به قطر 50 سانت و وزن 2کیلو دریک استخر3متردر3متر و ارتفاع 3متر چند کیلو وزنه به آن آویزان شود زیر آب می‌رود ویا به عبارتی چند کیلو وزن تحمل مکند که روی آب بایستد در این رابطه یک فرمول معرفی کنید سپاس

انیمیشن پیام راشل کوری