شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

ارتش تاریکی چیست

فارسی

همه تو ذهنم این سوال بود که این همه توهین تو فضای مجازی به اعتقادات از کجا میاد

همه جا هست و خیلی جاها شنیده میشه

چطور تو لحظه این همه توهین به شهاب حسینی اتفاق میفته اونم به خاطر ابزار ارادت به امام حسین یا امام زمان و...

تا وقتی این کلیپ رو دیدم

این فایل صوتی هم به این موضوع اشاره می کنه و وسط هاش یک توضیحاتی در این مورد میده
http://sedayemighat.com/audio/1395/04/15/index.html:id=2951

انیمیشن پیام راشل کوری