شما اینجا هستید

دیدگاه جدیدی بگذارید

ممنون بابت پاسخ. بعد این مدل یک مدل المانی گرفتم و خیلی ازش راضی هستم روی فرش راحت میره و با مشکی مشکل نداره. زیر مبل هم راحت میره و میاد بیرون

انیمیشن پیام راشل کوری